Kovonábytok Galanta, S.r.o.

Predaj a výroba kovového nábytku a doplnkov

Vždy sme sa snažili udržiavať a diktovať trendy s ostatnými poprednými výrobcami kovového nábytku. Veríme, že naše výrobky budú i naďalej spĺňať svojou kvalitou všetky Vaše požiadavky.

Naša spoločnosť pokračuje v dlhoročnej tradícii produkcie kovového nábytku v Galante. Tá začala v roku 1949 ako “Hostiteľský a dopravný kombinát obce Galanta” a trvá v rôznych formách a intenzite až do súčasnosti. Naše produkty prešli za tú dobu obrovskými zmenami čo do množstva, sortimentu i kvality. Prispôsobovali sa aktuálnym požiadavkám, trendom, novým technológiám vo výrobe a konštrukcii.